Potwierdzenia w Outlooku

W jaki sposób włączyć/wyłączyć powiadomienia o dostarczeniu i odczytaniu wiadomości przesyłanych za pomocą Outlooka? Odpowiednie ustawienia znajdziemy na karcie Plik –> Opcje.

Opcje Microsoft Outlook

Dalej wybieramy Pocztę:

Opcje Microsoft Outlook

Po wybraniu tej opcji – w okienku po prawej stronie możemy wybrać odpowiednie ustawienia. Śledzenie znajduje się raczej na dole:

 Opcje śledzenia

kliknij na obrazek, aby go powiększyć

Dwa pierwsze pola wyboru odpowiadają za ustawienia wiadomości wysyłanych – tu decydujemy, czy chcemy otrzymywać potwierdzenia dostarczenia i/lub odczytania.
Kolejne opcja dotyczy tego, czy sami chcemy wysyłać potwierdzenia. tu do wyboru mamy jedną z 3 opcji – automatycznie możemy je wysyłać zawsze, nigdy lub w stosunku do każdego maila z takim żądaniem potwierdzenia podejmować osobną decyzję. W przypadku tej trzeciej opcji po odczytania takiego maila pokaże się okienko, w którym wybieramy Tak lu Nie.

Opcje śledzenia

 

 


 

http://helion.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=3,32&a=1&nr=4737c http://helion.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=3,32&a=2&nr=4737c http://helion.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=3,32&a=3&nr=4737c http://helion.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=3,32&a=4&nr=4737c


 

Kurs Outlook - efektywna praca

Usuwanie zabezpieczeń Outlooka

Korzystając z automatycznego mailingu czyli wysyłania maili w Outlooku poprzez aplikację w Excelu czy Accessie, możemy natknąć się na blokadę Outlooka. Na ekranie pojawia się komunikat, że pewien program próbuje wysłać wiadomość. Po dłuższej chwili odblokowują się przyciski i można wyrazić zgodę, jednak przy kolejnym mailu sytuacja się powtarza. W efekcie okazuje się, że cały automatyzm przestaje być skuteczny i nie ma sensu.

Można sobie z tym poradzić za pomocą programu Outlook WarningDoctor firmy CodeTwo. Jest darmowy, bezpieczny i często polecany. Do pobrania na stronie:

Outlook WarningDoctor

Po pobraniu i zainstalowaniu – nic już nie przeszkadza w automatycznym wysyłaniu maili. 

http://ebookpoint.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=ou21pr&nr=4737c&double=0 http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=ppou23&nr=4737c&double=0 http://ebookpoint.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=out27z&nr=4737c&double=0 http://ebookpoint.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=of21np&nr=4737c&double=0

 


 

Kurs Outlook - efektywna praca>

Import listy świąt do Excela

Kończąc wątek związany z pobraniem listy dni świątecznych z Outlooka do Excela, opisany tu:

Lista świąt z Outlooka

Ponieważ opisałam tam eksport do pliku csv – to teraz w Excelu muszę zaimportować właśnie taki plik. Na wszelki wypadek przypominam, że pliki z rozszerzeniem csv to pliki tekstowe(!).

Karta Dane –> Dane zewnętrzne –> Z tekstu

import kalendarza do Excela

Po wybraniu pliku, otwiera się kreator importu.

W kroku pierwszym wybieramy opcję Rozdzielany:

import kalendarza do Excela 

Jeżeli, tak jak w tym przypadku widoczny jest brak niektórych polskich liter, musimy zmienić kodowanie – służy do tego pole Pochodzenie pliku

import kalendarza do Excela

W kroku drugim kreatora wybieramy separator rozdzielający na kolumny (w tym przypadku – przecinek):

import kalendarza do Excela 

Krok trzeci to wybranie kolumn do importu oraz ustalenie typu danych w zawartych.
Dla tego kalendarza – zaimportuję tylko 2 pierwsze kolumny – nazwa święta (jako tekst) oraz datę (jako data). Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi kolumnami – wystarczy kliknąć na danej kolumnie.

import kalendarza do Excela

Na końcu wystarczy wskazać miejsce, gdzie importowane dane mają zostać wstawione:

 import kalendarza do Excela

Efekt końcowy wygląda tak:

import kalendarza do Excela

Chyba jednak nie o to chodziło, brużdżą tu znaki „” i to mimo, że na etapie importu zadeklarowane zostały prawidłowe typy danych. Prawdopodobnie przyczyną jest format dat pobieranych z Outlooka – zamiast np. 2015-05-03 jest 2015-5-3.
Z tym jednak można sobie poradzić szybko i prosto. Zaznaczamy kolumny i korzystając z Ctrl+H – zamieniamy na „nic”.

import kalendarza do Excela 

I już, gotowe.

  

http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=ex231p&nr=4737c&double=0 http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=andae2&nr=4737c&double=0 http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=andaex&nr=4737c&double=0 http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=ex21bi&nr=4737c&double=0


 

Kurs Excel - zaawansowane techniki>

Lista świąt z Outlooka

W ramach wywiązywania się z obietnic (zostało mi jeszcze kilka do załatwienia) dziś odpowiedź na pytanie:jak zaimportować do Excela listę świąt z Outlooka?
Jeden z najprostszych sposobów jest taki:

W Outlooku przechodzimy do Plik –> Opcje –> Zaawansowane i wyszukujemy Export.

Eksport kalendarza kliknij, aby powiększyć obrazek

Po naciśnięciu przycisku Export, w nowym formularzu wybieramy Export do pliku:

Eksport kalendarzakliknij, aby powiększyć obrazek

Przechodzimy dalej i w kolejnym formularzu wybieramy typ pliku, do jakiego ma zostać wykonany eksport. Ja w tym przykładzie wybrałam plik csv.

 Eksport kalendarzakliknij, aby powiększyć obrazek

Następnie z listy folderów widocznych w Outlooku wybieramy Kalendarz

 Eksport kalendarzakliknij, aby powiększyć obrazek

W kolejnym kroku wybieramy miejsce zapisu eksportowanego pliku:

 Eksport kalendarzakliknij, aby powiększyć obrazek

W ostatnim formularzu wybieramy zakres dat do eksportu

 Eksport kalendarza

I już – mamy plik z wydarzeniami kalendarza. Kolejny krok czyli import listy świąt do skoroszytu Excela opisany jest tu:

Import listy świąt do Excela

 

 

http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=ou21pr&nr=4737c&double=double;

 

Kurs Outlook - efektywna praca>>