Kalkulator wyborczy

Kilka lat temu opublikowałam na tym blogu notkę poświęconą tworzenia kalkulatora wyborczego, wyznaczającego liczbę mandatów dla poszczególnych ugrupowań (metoda d’Hondta).

Kalkulator wyborczy

Oprócz opisu jak zrobić taki kalkulator w Excelu był tam też link do samego pliku.

Ostatnio okazało się jednak, że link nie działa – faktycznie, moja strona od tamtego czasu trochę się zmieniła. Niestety, sam plik też mi gdzieś się zapodział. Może nawet nie zwróciłabym na to uwagi, ale dostałam kilka maili z prośbą o aktualizację. Wybory za kilka dni, więc odtworzyłam plik i wrzuciłam na serwer.

Kalkulator wyborczy jest do pobrania tu:

Kalkulator wyborczy – plik Excela


Funkcje statystyczne – Percentyl

Funkcja Percentyl jest funkcją Excela 2007, ale występuje również w Excelu 2010. W tej wersji programu powinno się używać bardziej rozbudowanych funkcji:
 PERCENTYL.PRZEDZ.OTW(Tablica,k) oraz PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK(Tablica,k).
Różnią się między sobą tylko wartością parametru k – w pierwszym przypadku jest to przedział (0;1) bez wartości granicznych, w drugim przypadku – z wartościami granicznymi.

Pierwszy argument obu funkcji – Tablica – to po prostu zakres komórek.

A co otrzymujemy w wyniku działania funkcji? Centyl i percentyl to pojęcia z dziedziny statystyki i pomiarów. Odzwierciedla położenie danej wartości w stosunku do grupy. Jeżeli percentyl ustawimy np. na 0,5 (czyli 50%) – otrzymamy wartość z zakresu, w której znajduje się połowa wyników.

 http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=hfstat&nr=4737c&double=0 http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=anaste&nr=4737c&double=0 http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=a_006l&nr=4737c&double=0 http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=a_014y&nr=4737c&double=0


 

Kurs Excel - zaawansowane funkcje i formuły

Funkcje statystyczne Excela: Licz.Puste()

Funkcja statystyczna Excela Licz.Puste(Zakres) wyznacza liczbę pustych komórek w zaznaczonych obszarze arkusza.
W kodzie VBA funkcja Licz.Puste() występuje jako funkcja arkuszowa COUNTBLANK().

 

Książki

http://helion.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=3,28&a=1&nr=4737c

http://helion.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=3,28&a=2&nr=4737c

http://helion.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=3,34&a=1&nr=4737c

 

 

Ebooki

http://ebookpoint.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=9999991,280000&a=1&nr=4737c

http://ebookpoint.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=9999991,280000&a=2&nr=4737c

http://ebookpoint.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=9999991,280000&a=3&nr=4737c

 

Funcje statystyczne Excela: LICZ.JEŻELI()

Funkcja statystyczna Excela LICZ.JEŻELI(Zakres;Kryteria) wyszukuje w danym obszarze arkusza Excela ilośc komórek spełniających określone warunki.
Funkcja ma 2 argumenty:
Zakres – zakres komórek, z których chcemy zliczyć dane. Nie musi być to ciągły obszar.
Kryteria – warunek, który musi być spełniony przy zliczaniu komórek. W przypadku wartości liczbowych – warunek może wygladać np. 100 lub np.

Excel Licz.Jeżeli 

Chcą wyszukać określone wartości tekstowe – musimy je zdefiniować. Chcąc wyszukać ile razy w Zakresie występuje dane słowo –  wpisujemy je po prostu jako kryterium.
Wartości tekstowe stwarzają tu jednak również szerszy zakres możliwości. Możemy wykorzystać tu:
?  – zastępuje dowolny znak
* – zastępuje dowolny ciąg znaków (również o zerowej długości)
Wpisując więc np. kryterium: *a – zliczamy komórki kończące się na literę a, a dla *a* – w ogóle zawierające tą literę. W podobny sposób możemy też określić: np. ?e*a – tu szukamy komórek, które maja wartość tekstową, gdzi edruga litera to e i kończą sie na a.
W przykładzie pokazanym na rysunku wynik funkcji byłby 1 – kryterium spełnia tylko słowo beza.

W kodzie VBA funkcja LICZ.JEŻELI() występuje jako funkcja arkuszowa IFCOUNT().

 

 

http://helion.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=anaste&nr=4737c&double=double;

 

Funkcje statystyczne Excela: Ile.Liczb()

Funkcja statystyczna Excela ILE.LICZB() ilość komórek zawierających liczby w danym zakresie arkusza.
W kodzie VBA funkcja ILE.LICZB() występuje jako funkcja arkuszowa COUNT().

 

 

http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=e21fae&nr=4737c&double=double;

 

http://HELION.pl/plugins/new/kupowali.cgi?id=e21fae&nr=4737c&double=double;

 

 

Funkcje statystyczne Excela: Średnia.Geometryczna

Funkcja statystyczna Excela ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA() wyznacza wartość średniej geometrycznej z kilku liczb lub zakresu liczb. Ignoruje wartości puste i tekstowe.
Matematycznie średnia geometryczna n liczb to funkcja będąca pierwiastkiem n-tego
stopnia z iloczynu tych liczb:

   n ______________ 
 √a1*a2*a3*…an

W kodzie VBA funkcja ŚREDNIA.GOMETRYCZNA() występuje jako funkcja arkuszowa GEOMEAN().

 

 

http://helion.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=exwobl_ebook&nr=4737c&double=double;

 

Funkcje statystyczne Excela: Mediana()

Funkcja statystyczna Excela MEDIANA() wyznacza wartość mediany z kilku liczb lub zakresu liczb. Ignoruje wartości puste i tekstowe.
Matematycznie jest to funkcja wyznaczająca ze zbioru liczb taką, której wartość jest pośrodku. Tyle samo liczb z tego zbioru jest od niej większych i tyle samo – mniejszych.
W jaki sposób wyznaczyć medianę? Ustawiay liczby w kolejności od najmniejszej do największej oraz liczymy ile ich jest. DLa nieparzystej ilości tych liczb – medianą jestta dokładnie pośrodku uporządkowanego zbioru. Jeżeli liczb jest parzysta ilość – to średnia arytmetyczna dwóch środkowych.  

Np. mamy liczby:

3, 7, 12, 4, 5

Po uporządkowaniu ich rosnąco otrzymujemy:

3, 4, 5, 7, 12

Medianą jest tu liczba 5.

Dokładając jeszcze np. 0 otrzymujemy:

0, 3, 4, 5, 7, 12

W tym przypadku medianą będzie średnia arytmetyczna liczby 4 i 5 czyli 4,5.

 

W kodzie VBA funkcja ŚREDNIA() występuje jako funkcja arkuszowa MEDIAN().

 

 

http://helion.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=anaste&nr=4737c&double=double;

 

Funkcje statystyczne Excela: Średnia()

Funkcja statystyczna Excela ŚREDNIA() wyznacza wartość średnią z kilku liczb lub zakresu liczb. Ignoruje wartości puste i tekstowe.
Matematycznie jest funkcją wyliczającą średnią matematyczną czyli wartość sumy kilku liczb podzieloną przez ich ilość:

(a1 + a2 + a3 + … an ) / n

W kodzie VBA funkcja ŚREDNIA() występuje jako funkcja arkuszowa AVERAGE().

 

Książki
http://helion.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=abce21&nr=4737c&double=double; http://helion.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=ex21rp&nr=4737c&double=double; http://helion.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=exwob2&nr=4737c&double=double;

 

 

Ebooki
http://ebookpoint.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=exwob2_ebook&nr=4737c&double=double; http://ebookpoint.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=exbnt2_ebook&nr=4737c&double=double; http://ebookpoint.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=cwex10_ebook&nr=4737c&double=double;

 

Funkcje statystyczne VBA: SMALL()

SMALL() to jedna z metod obiektu WorksheetFunction, będąca wywołaniem funkcji arkuszowej Excela MIN.K()
W wyniku jej działania otrzymujemy k-tą wartość z danego zestawu liczb, licząc od najmniejszej do największej.
Przykładowe rozwiązanie może wyglądać tak:

Public Function MojeMinimumNrK(MojZakres,MojeK)

MojeMinimumNrK= WorksheetFunction.SMALL(MojZakres,MojeK)

End Function

Wartość k musi być liczba naturalną.

Warto tu też zauważyć, że w sensie logicznym wszystkie liczby z danego zakresu są ustawiane w ciągu od najmniejszej do największej i zwracany jest k-ty wyraz tego ciągu.
W przypadku, gdy w danym zakresie występują powtarzające się liczby – może to znacząco wpłynąć na wynik.

 

 

http://helion.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=3,34&a=4∓nr=4737c