Formatowanie warunkowe – jak to zrobić?

W komentarzu do jednej z notek poświęconych formatowaniu warunkowemu w Excelu znalazł się problem, który w skrócie można opisać tak:

Jeżeli przykładowo komórka A1 ma wypełnienie (np. kolor zielony) zależne od formuły, jak spowodować aby dowolna komórka X, Y,Z niezależnie od zawartości
(liczby, formatu itp) zachowała kolor zielony i można było jednocześnie wpisywać w nią dowolną wartość liczbową (np. mnożnik)? 

Niestety, ale nawet w VBA nie da się odczytać wynikającego z formatowania warunkowego koloru wypełnienia komórki. Choć oczywiście można osiągnąć pożądany efekt.

Załóżmy, że mamy taki układ danych jak na screenie:

formatowanie warunkowe

Dla komórek A1:A3 wstawiamy formatowanie warunkowe: dla wartości większych od zera – kolor zielony, dla równych zero – niebieski, a dla mniejszych od zera – czerwony.

formatowanie warunkowe 

Chcąc przenieść kolor wypełnienia z formatowania warunkowego komórki A1 do komórki D1, z A2 do E1 oraz z A3 do F1, musimy w tych komórkach wprowadzić też formatowanie warunkowe. Uzależnione będzie jednak nie od wartości w danej komórce, a od komórek powiązanych.

Formatowanie warunkowe dla komórki D1:

formatowanie warunkowe

W ten sposób w komórce D1 będzie zawsze kolor wypełnienia uzależniony formatowaniem warunkowym od komórki A1.
W analogiczny sposób wystarczy wprowadzić formatowanie warunkowe dla komórek E1 oraz F1, odwołując się odpowiednio do komórek A2 i A3.
 http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=EXC101&nr=4737c&double=0;

 

 

 

 

Kurs Excel w praktyce

Ikonki w komórkach

Tym razem nie chodzi o klasyczne  formatowanie warunkowe z użyciem ikon, choć osiągnięty efekt wygląda podobnie. Może przyda się komuś korzystającemu z starszych wersji Excela? Dla każdej wersji może stanowić uzupełnienie zestawu ikon.

Mamy prostą tabelę w ocenami szkolnymi – od 1 do 6.

Ikony w tabelce

W komórce B2 jest funkcja:

=JEŻELI(A2<3;”L”;JEŻELI(A2>4;”J”;”K”)) 

W pozostałych komórkach – analogicznie.
Teraz wystarczy odpowiednio sformatować komórki tj. zmienić czcionkę na Wingdings i w komórkach pojawią się „buźki”.

Ikonki w komórkach

Dokładając do tego formatowanie warunkowe z użyciem formuły – można też odpowiednio zmienić kolor czcionki i otrzymać taki efekt końcowy:

Ikonki w komórkach

Reguły formatowania warunkowego w tym przykładzie wyglądają tak:

formatowanie warunkowe

Oczywiście czcionka Wingdings jest znacznie bogatsza, są też inne czcionki z symbolami. Trzeba tylko pamiętać, że wielkość liter ma tu znaczenie. 

 

 


 

http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=ex231p&nr=4737c&double=0 http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=andae2&nr=4737c&double=0 http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=cwexc2&nr=4737c&double=0 http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=a_00x9&nr=4737c&double=0


 

Kurs Excel 2007

Tabelka z formatowaniem warunkowym

Ostatnio kilka razy zdarzyło mi się udzielać pomocy w wykreślaniu tabelki za pomocą formatowania warunkowego. Może więc warto o tym napisać?
Mamy prostą tabelkę (oczywiście może być bardziej rozbudowana):

tabelka

Chcąc wstawić w niej linie wewnętrzne, oddzielające różne dni, możemy wykorzystać formatowanie warunkowe z użyciem formuły.

W tym przypadku – nowy „blok” powinien się zacząć od wiersza, w którym zmienia się data. Formuła do reguły formatowania warunkowego, dla komórki A2 wygląda tak:

=Jeżeli($A2<>$A1);1)

Istotne jest tu wykorzystanie adresu mieszanego – ponieważ formatowanie będzie przeciągnięte na wszystkie kolumny, ale musi się odnosić do wartości w kolumnie A.
W przypadku wierszy nie wstawiamy znaku $ przed numerem wiersza, gdyż każdy musi się odnosić do wiersza bieżącego. 

tabelka

Następnie ustawiamy formatowanie. Spełnienie warunku powinno skutkować pojawieniem się obramowania na górze komórki:

tabelka

Potem pozostaje tylko zdefiniować obszar stosowania – w tym przypadku np. $A:$B.

tabelka

Efekt końcowy wygląda tak:

tabelka

Oczywiście to tylko przykład, który może być dostosowany do różnych potrzeb. Można tu dołożyć np. kolejną regułę, która innym kolorem formatowania będzie zaznaczać np. zmianę miesiąca. W tym przypadku formuła będzie wyglądać tak:

=Jeżeli(Miesiąc($A2)<>Miesiąc($A1);1)


 


 

A tu trochę wsparcia z dziedziny Excela:

http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=abizwe&nr=4737c&double=0;

 

 

 

 

Kurs Excel w praktyce

Formatowanie warunkowe – ikony

Kolejna notka poświęcona formatowaniu warunkowemu to wykorzystanie ikon. Do dyspozycji mamy tu kilka różnych zestawów ikon:

formatowanie warunkowe 

Wybieramy dowolny zestaw ikon, a następnie przystępujemy do edycji. Domyślne ustawienia wyglądają tak:

formatowanie warunkowe

Formatowanie to można edytować, zmieniając ikony, ustalając wartości przypisane do poszczególnych ikon itd. Do wyboru są zestawy ikon od 3 do 5.

 

http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=w80zae&nr=4737c&double=0;

 

 

 

 

Kurs Excel - zaawansowane techniki

Formatowanie warunkowe – skala kolorów

Kontynuując cykl notek poświęconych formatowaniu warunkowemu, pora na formatowanie z użyciem skali kolorów.
Znajdziemy je na karcie Narzędzia główne –> Formatowanie warunkowe:

formatowanie warunkowe

Można wybrać dowolny styl paska – zawsze jest możliwość edycji. 

formatowanie warunkowe w Excelu

Mamy tu do wyboru 3 kolory, w ramach których, w zależności od wartości, pasek w komórce przyjmuje określoną wartość. W domyślnym ustawieniu punkty przypisane poszczególnym wartościom to wartość najmniejsza, percentyl i wartość największa. Te ustawienia można zmienić – zarówno w zakresie punktów granicznych, jak i przypisanych im kolorom.
Ja zrobiłam to tak:

formatowanie warunkowe

Efekt końcowy wygląda tak:

 formatowanie warunkowe

 


http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=andaex&nr=4737c&double=0;

 

 

 

 

Kurs Excel 2010 esencja

Formatowanie warunkowe z użyciem pasków danych

Formatowanie warunkowe w Excelu to bardzo obszerne narzędzie z wieloma możliwościami wizualizacji danych. Jednym z najprostszych jest sposobów jest formatowanie wstawiające do komórki paski danych.

Szybko i najprościej pokazać to na przykładzie. Załóżmy, że mamy arkusz z średnimi temperaturami powietrza. Zaznaczamy zakres temperatur i na karcie Narzędzia główne wybieramy Formatowanie warunkowe:

formatowanie warunkowe

kliknij na obrazek, aby go powiększyć

Efekt jest widoczny od razu.

Oczywiście takie formatowanie warunkowe można zmienić, dostosowując je do własnych potrzeb. Z menu formatowania warunkowego wybieramy Zarządzaj regułami, odszukujemy wprowadzoną regułą i przechodzimy do jego edycji.

formatowanie warunkowe

 W okienku edycji widać poszczególne opcje do wyboru. Możemy je zmieniać tak, jak nam się podoba.

formatowanie warunkowe

Po zmianie kolorów, nie zapominajmy o wartościach ujemnych.

U mnie efekt końcowy wyszedł tak:

formatowanie warunkowe

 


 

A tu trochę wsparcia z Excela:


http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=exprez&nr=4737c&double=0;

 

 

 

 

Kurs Excel w praktyce

Formatowanie warunkowe z użyciem formuły

Temat formatowania warunkowego ostatnio często do mnie wraca – głównie w formie pytań na prowadzonych przeze mnie szkoleniach Excela, czasem też drogą mailową. Pora więc na kolejną notkę poświęconą temu zagadnieniu. 

Formatowanie warunkowe stosujemy wtedy, gdy w zależności od wartości jakiejś komórki, chcemy ją wyróżnić – na przykład zmieniając tło komórki, czcionkę itp.

Tym razem przykład związany z formułą wyznaczającą formatowanie komórki. Załóżmy, że mamy do wypełnienia arkusz, w którym są obowiązkowe pola do wypełnienia (czyli nie mogą być puste).

formatowanie warunkowe w Excelu

 

Ustawiamy się w komórce B1 (czyli tam, gdzie ma zadziałać formuła) i korzystając z formatowania warunkowego – ustawiamy właściwość formatowania warunkowego (na karcie Narzędzia Główne), dodając nową regułę:

formatowanie warunkowe w Excelu

W kolejnym oknie wybieramy ostatnią opcję czyli wybieramy formułę

formatowanie warunkowe w Excelu

Ponieważ chcemy wyróżnić komórki, które są puste, musimy użyć formuły zwracającej wartość prawda, jeżeli w komórce nic nie ma. Można tu wykorzystać np. taka formułę:

=JEŻELI(CZY.PUSTA(B1);Prawda)

lub po prostu:

=JEŻELI(B1=””;Prawda)

Wartość logiczną PRAWDA można zastąpić wartością liczbową 1 (wartości FAŁSZ odpowiada 0).

Po wstawieniu formuły naciskamy przycisk Formatuj… i ustawiamy taki wygląd komórki, w jaki chcemy ją wyróżnić, np. czerwone wypełnienie.

formatowanie warunkowe w Excelu

 

W ten sposób ustawione jest formatowanie warunkowe dla komórki B1. Jeżeli chcemy takie same zasady formatowania warunkowego rozszerzyć na inne komórki, musimy wejść do edycji reguły (tak jak na rys.2, ale wybierając opcję ostatnią).:
Następnie w polu Dotyczy ustawiamy komórki/zakres komórek, dla których chcemy zastosować regułę.

formatowanie warunkowe w Excelu

 

formatowanie warunkowe w Excelu

Następnie zatwierdzamy i sprawdzamy efekt.Po wpisaniu czegokolwiek w zaznaczone komórki – czerwone podświetlenie znika automatycznie.

formatowanie warunkowe w Excelu

Oczywiście można użyć tu także innych formuł,  mniej lub bardziej zagnieżdżonych. Ważne, żeby wynik końcowy zwracał wartość logiczną Prawda lub Fałsz. Reguła formatowania warunkowego uaktywnia się dla wartości Prawda.

 http://HELION.pl/plugins/new/ksiazkasm.phi?id=andae2&nr=4737c&double=0;

 

 

 

 

Kurs Excel - zaawansowane techniki

Chińska "torba pieniędzy"

Kilka dni temu dostałam od koleżanki mail o takiej treści:

torba pieniędzy

Podchodzę do tego sceptycznie, ale maila posłałam w kilka miejsc – w ramach zaklinania rzeczywistości i łapania się już wszystkich sposobów na poprawienie stanu finansów.
Oczywiście zaraz potem zaczęłam liczyć.

W każdym miesiącu mającym 31 dni, każdy dzień tygodnia występuje co najmniej 4 razy. Mamy więc 4 pełne tygodnie po 7 dni, pozostają 3 dni tygodnia, które występują w danym miesiącu 5 razy. W tym roku w grudniu – 1-go to sobota, 2-go niedziela, a 3-go poniedziałek – zgadza się i widać to gołym okiem w każdym kalendarzu.
Jak często się to zdarza? Trudno uwierzyć, ze raz na 824 lata jak sugeruje to treść maila. Tu jednak obliczenia są znacznie bardziej skomplikowane, szczególnie wobec konieczności uwzględnienia także lat przestępnych. Od czego jednak Excel?

Prosta tabelka z datami, funkcją Dzień.Tyg() i formatowaniem warunkowym:

data

Pokazuje nam od razu, że następny taki układ będzie wcale nie za kilkaset lat, a już w 2018 roku. Sprawdziłam także w identycznej tabelce wariant dat malejących. Poprzednio 5 sobót, 5 niedziel i 5 poniedziałków było 5 lat temu, w grudniu 2007.

Wygląda na to, że ta chińska „torba pieniędzy ” to jakaś chińska tania podróba 🙂

Formatowanie warunkowe nieco bardziej zaawansowane

Poprzednia notka dotyczyła formatowania warunkowego związanego z wartością komórki, którą chcemy wyróżnić.
Formatowanie warunkowe
Możliwe jest jednak takie powiązanie, aby komórka była zaznaczona lub nie w zależności od wartości zupełnie innej komórki. Jak to zrobić?

W Excelu 2003 z pola wyboru nie wybieramy wartość_komórki_jest tylko formuła_jest.

formatowanie warunkowe

W Excelu 2007 wybieramy opcję Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować.

formatowanie warunkowe

Jak przykład weźmy prosty arkusz terminów płatności i przyjmijmy, że chcemy zaznaczyć te pozycje Płatności, których Data jest mniejsza od dziś (czyli przeterminowane.

formatowanie warunkowe

W opisie reguły wpisujemy:  
 =JEŻELI(B3i ustawiamy formatowanie na czerwone wypełnienie.
Jeżeli użyjemy funkcji zagnieżdżonej i dodatkowo wprowadzimy warunek, że wyróżnione mają zostać komórki, w których data płatności jest mniejsza niż dziś oraz Zapłacono jest puste – na czerwono wyświetlą się tylko te pozycje, które nie zostały uregulowane, a termin płatnosci minął.
=JEŻELI(ORAZ(B2

formatowanie warunkowe

Ja swoje ustawienia formatowania warunkowego ustawiłam dla komórki B2 i malarzem formatów rozciągnęłam na całą tabelę.
W ramach formatowania warunkowego można ustawić kilka warunków (niekoniecznie związanych z funkcją. W tym przypadku można by np. dołożyć nową regułę, która podświetla innym kolorem te płatności, które sa do zapłacenia dziś. A takze wszystko inne – co tylko sobie wymyślimy.

Dla tych, którzy nie czują się jeszcze zbyt biegli w takim ręcznym wpisywaniu formuł – małe ułatwienie. W dowolnej pustej komórce arkusza wprowadzamy funkcję Jeżeli , ustawiamy jej parametry w miejsce pola Wartość_jeżeli_prawda wpisując 1 , a w pole Wartość_jeżeli_fałsz – nic. Następnie z paska formuły kopiujemy funkcję i wstawiamy ją do pola formatowania formułą.

formatowanie warunkowe

Łatwo i szybko – sama tez często z tego korzystam. Szczególnie w przypadkach funkcji zagnieżdżonych.