GetFolder

GetFolder to właściwość obiektu Scripting.FileSystemObject informująca o napędzie (czyli dysku) dla danego pliku.
Przykładowa funkcja zwracająca tę wartość może wyglądać tak:

Public Function MyKatalog()
Dim FSO As Object
Set FSO=CreateObject(„Scripting.FileSystemObject”)
MyKatalog= FSO.GetFolder(ThisWorkbook.Path)
Set FSO = Nothing
End Function

 

 

 

 

 

 

Po wstawieniu funkcji do komórki arkusza w Excelu – otrzymamy nazwę folderu, na którym zapisany jest ten skoroszyt.

GetFolder

 


http://helion.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=3,34&a=9&nr=4737c http://helion.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=3,34&a=10&nr=4737c http://helion.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=3,34&a=11&nr=4737c http://helion.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=3,34&a=12&nr=4737c

 

Kurs Excel programowanie w VBA Kurs Access - programowanie w VBA

 

Excel 2016 i programowanie VBAScripting.FileSystemObject

Scripting.FileSystemObject to obiekt służący do zarządzania plikami i  folderami. Wprawdzie w kodzie VBA są dostępne proste i przyjemne funkcje Dir, MkDir itp., ale przy odwołaniach do folderów sieciowych niestety zawodzą. Wówczas pozostaje wykorzystanie właśnie obiektu FileSystemObject, popularnie nazywanym FSO.

Dostępne są tu następujące właściwości i metody:

 • GetDrive – informacje o napędzie (dysku)
 • GetFolder – informacje o folderze
 • GetFile– informacje o pliku
 • CreateFolder – tworzenie folderu
 • CreateFile – tworzenie pliku
 • DeleteFolder – usuwanie folderu
 • DeleteFile – usuwanie pliku
 • CopyFolder – kopiowanie folderu
 • CopyFile – kopiowanie pliku
 • MoveFolder – przenoszenie folderu
 • MoveFile – przenoszenie pliku

Opis i praktyczne ich wykorzystanie w kodzie VBA będzie tematem kolejnych notek. 

 

Excel 2013 i programowanie VBA

 

Kurs Excel programowanie w VBA